https://www.termino.eu/r/lazne-fenix

Článek s tipy pro úpravu textů

28.08.2023

Marta Šuba o Lázních Fénix

K vizuálnímu členění textu slouží obrázkové sekce

Kromě nadpisů vám s členěním textu na správných místech pomohou i obrázkové sekce. Jednotlivé odstavce vašeho článku oddělte obrázky, které vhodně doplní obsah.

Pokud uvádíte důležitá slova či myšlenky, použijte pro zvýraznění textu citaci.

https://www.stream.cz/klub-oldricha-tamase/lazne-jsou-skvelou-prevenci-jsou-i-v-centru-prahy-64648027